Klub chovatelů teriérů

Články & aktuality

Evidenční listy

18.01.2021, Vladimíra Tichá

Evidenční listy

S platností od 1.2.2021 je účinná novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. V ní je zakotvena povinnost evidenčních listů vrhů a zároveň požadavek na to, jaké informace má chovatel předávat nabyvateli štěněte. Českomoravská kynologická unie ani její kluby nejsou ze zákona organizacemi, které mají připomínkovat nové znění nebo novely zákonů. To, že se do zákona dostaly výše uvedené požadavky, jsme zjistili až po té, co novela byla vyvěšena ve Sbírce zákonů. Ministerstvo zemědělství, tak jak je v Zákoně na ochranu zvířat požadováno, vyvěsilo na svém webu závazný formulář  evidenčního listu vrhu a doporučený formulář pro převod štěněte. Znění uvedených dokumentů nedělá žádnému chovateli radost a ČMKU požádala své právníky o pomoc. 

Na dotaz, zda jako doklad pro převod štěněte k novému majiteli postačuje očkovací průkaz/pas, průkaz původu a smlouva mezi majitelem a nabyvatelm štěněte, mně z Ministerstva napsali, že pokud ve smlouvě budou informace požadované zákonem, jsou v pořádku požadavky týkající se jednoho štěněte. Evidenční list vrhu je ale chovatel povinen vyplnit a uchovávat tři roky. Rozsah formulářů byl zdůvodněn tím, že požadavek na uvedené informace je zakotven v zákoně a zákon je třeba dodržet. 

Zatím nevíme, jak prostest ČMKU dopadne. Osobně si nedovedu představit, jak budou s formuláři bojovat ti, kdo nemají ani počítač ani tiskárnu.V každém případě požádám výbor KCHT, abychom posílali s krycím listem povinné nebo vzorové formuláře. Je pochopitelné , že je snahou bojovat proti množírnám. Méně pochopitelná je šikana slušných chovatelů, jejichž materiály jsou běžně dohledatelné. 

                                                               Vladimíra Tichá

 

Zpět na aktuality

Další aktuality

Evidenční listy vrhů jsou požadovány od 1. 2. 2021

Novela zákona na ochranu zvířat vstoupila v platnost a jsou v ní zakotveny požadavky na chovatele.

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím