Klub chovatelů teriérů

Články & aktuality

Novela zákona o veterinární péči

Novela zákona o veterinární péči

13.01.2020, - -

15. ledna 2020 vstupuje v platnost další novela Zákona o veterinární péči.

V dotazech kynologů se stále ještě potýkáme s problematikou vztahu platnosti očkování proti vzteklině v návaznosti na identifikační označení psa. Jen pro připomenutí, za platné je považováno očkování pouze v případě, že pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011.

      15. ledna 2020 vstupuje v platnost další novela Zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek říkající že: „Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.“ Upozornit je třeba na to, že z pohledu zákona je chovatelem každý, kdo má nějaké zvíře, v tomto případě psa, tedy nikoliv jen ten kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata s průkazem původu. V předchozí době platilo podobné ustanovení, jen se týkalo 5 a více fen a lovečtí psi se zkouškou lovecké upotřebitelnosti měli výjimku a hlášeni být nemuseli. Tato výjimka byla zrušena. Státní veterinární správa by údajně měla 15. ledna spustit možnost hlásit fenky elektronickou formou. Povinnost hlášení se vztahuje na domácnost. Tím, že jednu fenku napíšeme na ve společné domácnosti žijící babičku, druhou na syna a třetí na neteř se hlášení nevyhneme.

          Druhá změna vyplývající z probírané novely Zákona o veterinární péči se týká identifikačního označování štěňat. Ta musí být označena čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Tato povinnost platí pro všechna štěňata, nikoliv jen pro štěňata s průkazem původu. A vztahuje se i na plemena, která doposud používala jako identifikační označování požadované pro vystavení průkazu původu tetování.

              Zatím nedošlo ke změně Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie nebo Organizačního řádu KCHT. Zákon je ale nadřízená norma a štěňata je třeba čipovat.

              

Vladimíra Tichá

Zpět na aktuality

Další aktuality

Výzkum cystinurie u irských teriérů

Na Bernské univerzitě byl zahájen sběr vzorků pro výzkum cystinurie u irských teriérů.

Oběžník 1/2020

Byl rozeslán první členský oběžník roku 2020.

Tento web používá soubory cookies,

a to k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Jeho používáním s tím souhlasíte.

Souhlasím