Klub chovatelů teriérů

ŘÁD PRO PŘIZNÁNÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONÁTŮ KCHT

2. vydání

Klub chovatelů teriérů přiznává následující šampionáty:

Klubový šampion, Klubový šampion mladých, Klubový šampion veteránů a Klubový šampion práce.

 

Čl. 1

Klubový šampion

Titul může být zadán jedinci, který:

1)   Získal 3× CC (čekatelství Klubového šampiona) na výstavách pořádaných KCHT, a to minimálně od dvou rozhodčích.

2)   CC se může zadávat na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, na Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz a na Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů. Na těchto výstavách může být čekatelství zadáno psům a fenám oceněným ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů známkou výborná 1. Dále se čekatelství zadává na klubových Oblastních a Krajských výstavách KCHT. Čekatelství mohou získat jedinci (pes i fena) s titulem Oblastní nebo Krajský vítěz.

3)   Byl v době získání všech CC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

4)   Nejméně dvě čekatelství musí být získána na klubem pořádané výstavě se zadáváním CAC (čekatelství titulu Český šampion) tedy na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, na Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz nebo na Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů.

 

Čl. 2

Klubový šampion mladých

Titul může být zadán jedinci, který:

1)   Získal 3× čekatelství CCJ (čekatelství Klubového šampiona mladých) na výstavách pořádaných v České republice a to nejméně od dvou rozhodčích.

2)   CCJ se může zadávat na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, na Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz, na Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů a na klubových Oblastních a Krajských výstavách KCHT. Čekatelství může být zadáno jedincům oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1.

3)   Byl v době získání všech čekatelství v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

4)   Nejméně jedno čekatelství CCJ musí být získáno na klubem pořádané výstavě se zadáváním CAC (čekatelství titulu Český šampion) tedy na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, na Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz nebo na Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů.

5)    Jeden CCJ může být nahrazen CC do věku 24 měsíců jedince. Tento CC nemůže být použit při žádosti o udělení titulu "Klubový šampion".

 

Čl. 3

Klubový veterán šampion

Titul může být zadán jedinci, který:

1)   Získal 3x čekatelství CCV na výstavě pořádané Klubem chovatelů teriérů, tedy na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz, Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů a na klubové Oblastní nebo Krajské výstavě a od nejméně od dvou rozhodčích. Čekatelství CCV je možné zadat jedinci, který na uvedených výstavách ve třídě veteránů obdržel ocenění výborný 1.

2)    Nejméně jedno čekatelství musí být získáno na klubem pořádané výstavě se zadáváním CAC (čekatelství titulu Český šampion) tedy na Klubové výstavě KCHT se zadáváním titulu Klubový vítěz, na Klubové výstavě KCHT bez zadávání titulu Klubový vítěz nebo na Speciální výstavě daného plemene pořádané Klubem chovatelů teriérů.

3)   Byl v době získání všech čekatelství v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

 

Čl. 4

Klubový šampion práce

Titul může být zadán jedinci, který:

1) Získal 2× čekatelství CCT na klubových zkouškách KCHT.

2) Byl v době získání obou CCT v majetku stejného majitele a tento byl stále členem KCHT.

 

Čl. 5

Přiznání titulů

Od ledna 2023 přijímáme elektronické žádosti! Není třeba přikládat žádné přílohy.

Elektronické žádosti o přiznání všech klubových titulů zasílejte westik@westik.cz nebo pomocí on-line formuláře.

Kontakt: Lucie Tylová, Sportovní 1497, 434 01 Most

K písemné žádosti (ne doporučeně) připojte:
1) kopii rodokmenu,
2) kopie výstavních posudků nebo soudcovských tabulek s příslušnými tituly,
3) kopie kartiček CCJ, CC, CCV nebo CCT, jsou-li k dispozici.

Jako potvrzení o přiznání titulu vám bude zaslán diplom.

Každý nový klubový šampion je zveřejněn v nejbližším čísle klubového Zpravodaje a následně i na webových stránkách KCHT v seznamu klubových šampionů KCHT.

Zápis do rodokmenu je prováděn na akcích KCHT dle předchozí dohody, zápis není povinný.

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení

1) Čekatelství CC, CCJ, CCV a CCT nejsou nároková.

2) Čekatelství CC, CCJ, CCV nebo CCT může získat i pes, který již šampionát přiznaný má. Čekatelství nepřechází na druhé jedince v pořadí.

3) Titul klubového šampionátu neopravňuje k zařazení do třídy vítězů nebo šampionů na výstavách.

4) Pokud pes nebo fena splnili do 31.12.2013 podmínky pro přiznání šampionátů platné do 31.12.2013, bude jim šampionát přiznán dle původních podmínek.

 

 

Schváleno s platností od 1. března 2023 na schůzi Výboru KCHT dne 18. 2. 2023.

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím