Klub chovatelů teriérů

Řád pro popisný svod – bonitaci KCHT

1. Popisný svod Klubu chovatelů teriérů je pořádán u plemen český teriér, dandie dinmont teriér, skotský teriér a west highland white teriér.

 

Úprava Organizačního a zápisního řádu KCHT od 1. 1. 2014:
Čl. 4 Podmínky pro zařazení do chovu a podmínky chovu- 1) Zvláštní část- zrušení popisných svodů pro plemena skotský a west highland white teriér byla schválena výborem KCHT dne 28. 10. 2013. Zrušen je i požadavek na popisný svod u plemene dandie dinmont terier.

 

2. Popisného svodu se může zúčastnit jedinec starší dvanácti měsíců, a to bez ohledu na to, zda má či nemá absolvovánu výstavu a zda jeho majitel je či není členem klubu. Popisný svod se skládá z detailního popisu exteriérových znaků hodnoceného jedince.

3. Podkladem popisného svodu je předem připravený formulář obsahující hodnocení jednotlivých partií. Hodnocení je anonymní, k posudkovému listu se až po posouzení přikládá fotokopie průkazu původu.

4. Závěr popisného svodu může znít:

a) Doporučen k chovu – takový jedinec je zařazen do chovu, pokud splní další chovnými podmínkami požadované náležitosti, např. výstavní ocenění.

b) Nedoporučen k chovu – v případě, že pes vykazuje vlastnost, která je v posudkovém listě přímo psána jako z chovu vylučující (např. absence řezáku ,nekorektní skus, anomálie prutu, vada pigmentu) nebo pokud hodnocený jedinec nevyhovuje podmínkám pro zařazení do chovu (absence většího počtu zubů než povolují podmínky u plemene, nestandardní kohoutková výška)

c) Popisný svod odložen – v případě, že zjištěné nedostatky jsou závažné, ale je možnost, že se dalším vývojem psa situace změní (např. pigmentace u plemene west highland white teriér).

5. Originál posudkového listu obdrží majitel hodnoceného jedince, kopie zůstává chovatelskému klubu. Výsledek svodu je zapisován do PP.

6. Popisné svody posuzuje nejméně jeden rozhodčí s aprobací na hodnocené plemeno plus na místě určený zástupce chovatelů. Ze strany KCHT je snaha, aby popisné svody posuzovali v rámci možností stejní rozhodčí. Důvodem je požadavek na stejné hodnocení.

7. Proti výsledku popisného svodu se může majitel psa odvolat. Odvolání se podává výboru KCHT písemnou formou s termínem dodání do 14 dnů po konání svodu.

 

Schváleno výborem KCHT dne 31. října 2010

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím