Klub chovatelů teriérů

Směrnice pro web

Směrnice pro zapisování a zobrazování informací na web Klubu chovatelů terié

Informace o psovi zasílá jeho majitel následujícím postupem:

  • Informace o chovných psech se zasílají hlavnímu poradci chovu.
  • Informace o ostatních jedincích se zasílají poradci chovu pro dané plemeno nebo správci webu.
  • Podklady lze zasílat pomocí inboxu na klubových stránkách, e-mailem nebo poštou. Kontakty jsou uvedeny na klubových stránkách a ve Zpravodaji.

 

Na žádost majitele je možno na stránku o psovi nebo o feně doplnit tyto údaje:

1. Až 6 fotografií psa nebo feny, z toho jedna je náhledová (zobrazuje se v seznamech psů a v náhledu rodokmenu potomků). Nebudou nahrávány koláže, fotografie se zavádějícím textem nebo viditelným vodoznakem. Preferovaný poměr fotografií je 4:3.

2. Výstavní ocenění a tituly. Získaná ocenění a tituly se dokládají kopií průkazu původu nebo kopií posudkového listu. Do krycího listu se propisuje pouze prvních 50 znaků.

3. Zkoušky lovecké upotřebitelnosti včetně ZV i jiné, například agility, obedience a další. Musí se jednat o zkoušky pořádané pod patronací FCI, ČMKU nebo jejich členů. Zapisují se také tituly získané z výkonu. Získaná ocenění a tituly z výkonu se dokládají kopií průkazu původu nebo kopií soudcovské Do krycího listu se propisuje pouze prvních 50 znaků.

4. Výsledky hodnocení skusu, absence zubů, kohoutková výška. Uvádějí se informace získané ve věku více než 12 měsíců, a to na uchovňujících výstavách KCHT nebo KCHT určeným rozhodčím a zapsané v PP nebo ve výstavním posudku. Z jiných výstav než výstav pořádaných KCHT, z Jarních svodů loveckých plemen nebo potvrzení veterináře nejsou akceptovány.

5. Zdravotní výsledky a výsledky genetických vyšetření.
Veškerá vyšetření jsou dobrovolná a nejsou povinná pro zařazení do chovu.

  • Vyšetření budou zapisována pouze v případě, že jsou jejich výsledky relevantní pro dané plemeno a jsou uvedena v přílohách této směrnice: Genetická vyšetření chorob teriérů a Klinická vyšetření chorob teriérů.
  • Výsledky vyšetření se dokládají kopií průkazu původu nebo kopií protokolu o provedeném vyšetření.
  • Psa vyšetří a potvrzení o výsledku vyšetření vydá certifikovaný veterinární lékař u chorob, kde tato certifikace existuje: např. hodnocení dysplazie kyčlí a lokte, luxace pately a hodnocení očních chorob. Seznam certifikovaných veterinárních lékařů je k dispozici na webu Komory veterinárních lékařů (www.vetkom.cz).
  • Z potvrzení o vyšetření musí být zřejmé, že byla provedena kontrola identity psa – je zde uvedeno číslo čipu a potvrzena identita psa lékařem, pracovníkem laboratoře nebo určeným funkcionářem KCHT, který odebíral materiál pro genetické vyšetření nebo veterinářem který prováděl klinické vyšetření.
  • Výsledky by parentage (po rodičích) se uvádějí pouze u první generace potomků, a to do poznámky na profilu psa. Tento výsledek se nezobrazuje v seznamu vyšetřených psů.
  • Doklady k nově zadávaným vyšetřením jsou na webu archivovány.
  • Má-li výsledek vyšetření doporučenou platnost, je po jejím vypršení označen za neplatný.

6. Výsledky výstav. Na web jsou nahrávány kompletní výsledky KCHT výstav a českých výstav národních a mezinárodních (včetně EDS a WDS apod.), a to bez nutnosti dokládání výsledků majitelem. Při delší časové prodlevě nebo chybě může majitel zažádat o doplnění či opravu na základě zápisu v PP nebo ve výstavním posudku. Výsledky nebudou mazány. Změna známky nemá vliv na uchovnění.

7. Seznam chovných psů. V seznamu chovných psů jsou psi uváděni do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli věku 9 let. Majitel může požádat o prodloužení zobrazení na další kalendářní rok v případě, že pes je stále doporučován ke krytí nebo aktivně kryje. Majitel může také požádat o skrytí psa.

 

Schváleno Výborem KCHT 21. 10. 2022, aktualizace 2. 9. 2023

 

Přílohy

akt. 1. 2. 2023

Veškerá vyšetření jsou dobrovolná a nejsou povinná pro zařazení do chovu.

⏩ Vysvětlení použitých zkratek

⏩ Pár slov hlavního poradce

Genetická vyšetření chorob teriérů
Zkratka ATT SIT AUT BDT BRT BRA CT DDT GIT SCT IRT JRT JP CR KBT LT MT NFT NOT PRT PAT SET SKY ST TF WT WHW
AI/FEH                                       x              
CDPA/CDDY (IVDD)               x       x                       x     x
CMO                           x                   x     x
CMS                       x               x              
CMSD                             x                        
CT       x                                              
DH/HFH/hyperkeratóza       x             x             x                  
DM                   x x x     x x   x x x       x   x  
DNA (ISAG) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
EHK                                   x                  
Faktor IX                             x                        
GBM                           x                          
GLD                           x                         x
HUU       x                               x              
JBD                       x               x              
LOA     x                 x               x              
MD                                   x                  
MTC                           x       x                  
MTC R/D                       x               x              
PK def.                           x                         x
PLL   x x                 x       x x x x x x x     x x x
PLN                   x                                  
PRA-prcd   x                   x         x     x              
PxD                   x                                  
RBP4                   x                                  
RDHN                                     x                
SCA                       x               x              
SCID                       x               x              
SLEM         x                                            
VDEGS                                                 x    
vWD1   x x                       x   x                   x
vWD3                                               x      

 

Klinická vyšetření chorob teriérů
Zkratka ATT SIT AUT BDT BRT BRA CT DDT GIT SCT IRT JRT JP CR KBT LT MT NFT NOT PRT PAT SET SKY ST TF WT WHW
BAER                       x               x              
COLA                     x                                
DKK                   x x       x   x     x              
DKL                   x x       x         x              
DOV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LTV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
OCD                             x                        
SA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím